Aktuality

Pohybové hry jsou do odvolání zrušeny.

Poděkování

13.11.2020

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří nám posílají velice milé pozdravy a fotografie. Máme z nich všichni velkou radost :-))

vzhledem k současné zhoršené epidemiologické situaci v našem regionu Vám předkládáme výzvu našeho zřizovatele.

s ohledem na nově vyhlášená mimořádná opatření vlády - omezení volného pohybu osob a minimalizace sociálních kontaktů mezi lidmi - zvažte prosím docházku Vašich dětí do mateřské školy, pokud to není vyloženě nutné (netýká se zaměstnaných rodičů).

je nám to velice líto, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci a minimalizaci cizích osob ve škole rušíme fotografování dětí dne 21. 10. 2020.

Děkujeme paní Jitce Vítové za poutavou besedu, která přispěla k rozvoji čtenářské pregramotnosti Vašich dětí. Nyní máte možnost zakoupit v naší škole její knížky, se kterými se děti seznámily, za sníženou cenu.

dovolujeme si Vás upozornit na důležitá pravidla, platná od 1. 9. 2020 do odvolání, kterými se naše mateřská škola bude řídit, vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID - 19:
1. Do MŠ je přijato dítě jen zcela zdravé! Tzn. bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, bolest v krku,...

autorka dětských knížek Hanka Jelínková načetla dvě kapitoly ze své knížky na YouTube. Každá kapitola končí slovy "Dobrou noc".

Po vyhlášení nouzového stavu jsme ani na chvilku nezaváhali a pustili jsme se do šití tolik potřebných roušek. Nejprve jsme začali šít pro své rodiny a blízké a po uzavření naší mateřské školy pro všechny potřebné. Ušili jsme již stovky roušek (a stále šijeme!), které předáváme na Magistrát města Ústí nad Labem a ten je dále rozděluje do...

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte...

od pondělí 16. 3. 2020 bude naše mateřská škola na základě Usnesení z krizového štábu Ústí nad Labem a Usnesení RM Ústí nad Labem uzavřena do odvolání.

Přečtěte si jako první, co je nového