Aktuality

v době letních prázdnin se bude v mateřské škole malovat. Žádáme Vás, abyste si v posledním červnovém týdnu vyzvedli oblečení ze šaten dětí i další věci (výkresy, pyžama apod.).

autorka dětských knížek Hanka Jelínková načetla dvě kapitoly ze své knížky na YouTube. Každá kapitola končí slovy "Dobrou noc".

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) výše uvedený nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Velice děkujeme Honzíkovi a jeho mamince za krásný obrázek. Na dnešní poradě nás velmi potěšil:-) Už brzy si budou moci děti nakreslit obrázek ve školce...

Po vyhlášení nouzového stavu jsme ani na chvilku nezaváhali a pustili jsme se do šití tolik potřebných roušek. Nejprve jsme začali šít pro své rodiny a blízké a po uzavření naší mateřské školy pro všechny potřebné. Ušili jsme již stovky roušek (a stále šijeme!), které předáváme na Magistrát města Ústí nad Labem a ten je dále rozděluje do...

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte...

Přečtěte si jako první, co je nového