Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Vážení rodiče,

Úhradu plateb za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) akceptujeme pouze bankovním převodem, výjimečně v hotovosti u vedoucí školní jídelny v předem domluvený termín, na níže uvedený účet naší školy:

č. účtu: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě je nutné uvést do zprávy pro příjemce: jméno Vašeho dítěte.

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách viz níže.

UPOZORNĚNÍ:

Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a úhrady za školní stravování ve stanoveném termínu může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (dle § 35 zákona č. 561/2004 Sb).

Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.

Výše úplaty za měsíc září:

Žádáme o zaslání přesné částky!

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022/2023 stanovena ve výši

385 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

37 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

41 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

8 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

9 Kč

Oběd pro děti do 6 let

17 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

20 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

8 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Nápoje

4 Kč


Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.