Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování


Vážení rodiče,

úplatu za předškolní vzdělávání (školné) jsou povinni uhradit i zákonní zástupci dětí, které po znovuotevření mateřské školy docházku nezahájily (kromě povinně předškolních dětí a dětí v hmotné nouzi).

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné):

červen:     334 Kč
červenec:   46 Kč
srpen:       259 Kč
Celkem úplata splatná v červnu: 639 Kč
Úplatu a stravné za červen uhraďte nejpozději do 15. 6. 2020.


Výše úplaty:


Pozor důležité:

Od měsíce června akceptujeme úhradu za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) pouze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou A (složenkou) na níže uvedený účet naší školy:

č. účtu: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě vždy vyplníte variabilní symbol, kterým bude vždy číslo za rok a měsíc, za který platíte. Př.: - leden: 202001, únor: 202002, březen: 202003 atd.

Číslo bude vždy šestimístné!

Dále je nutné pro identifikaci platby vyplnit zprávu pro příjemce: jméno Vašeho dítěte!!

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb. Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (podle § 35 školského zákona).

Úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc květen 2020 stanovila ředitelka školy ve výši


155 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 stanovena ve výši

340 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

30 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

32 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Oběd pro děti do 6 let

16 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

17 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

7 Kč


Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.