Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování na měsíc leden:

15. 1. 2020 od 6:00 do 16:00

Úhrada za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem. Bližší informace níže.

Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb. Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (podle § 35 školského zákona).


Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.

Výše úplaty:

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 stanovena ve výši

340 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

30 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

32 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Oběd pro děti do 6 let

16 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

17 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

7 Kč

Platba bankovním převodem: na účet školy č.: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě vždy vyplníte variabilní symbol, kterým bude vždy číslo za rok a měsíc, za který platíte. Př.: - leden: 201901, únor: 201902, březen: 201903 atd.

Číslo bude vždy šestimístné!

Dále je nutné pro identifikaci platby vyplnit zprávu pro příjemce: jméno Vašeho dítěte!!

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.