Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování:

Ředitelka mateřské školy stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc březen z důvodu uzavření školy ve výši 155 Kč.
Zbytek Vámi uhrazené částky 185 Kč bude převeden jako záloha na měsíc, ve kterém bude škola otevřena.
Na měsíc duben prosím nezasílejte žádné platby. Bližší informace budou k dispozici po znovuotevření. Děkujeme za pochopení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrada za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny nebo bankovním převodem. Bližší informace níže.

Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb. Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (podle § 35 školského zákona).


Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.

Výše úplaty:

Úplatu za předškolní vzdělávání na měsíc březen 2020 stanovila ředitelka školy ve výši


155 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 stanovena ve výši

340 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

30 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

32 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Oběd pro děti do 6 let

16 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

17 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

7 Kč

Platba bankovním převodem: na účet školy č.: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě vždy vyplníte variabilní symbol, kterým bude vždy číslo za rok a měsíc, za který platíte. Př.: - leden: 201901, únor: 201902, březen: 201903 atd.

Číslo bude vždy šestimístné!

Dále je nutné pro identifikaci platby vyplnit zprávu pro příjemce: jméno Vašeho dítěte!!

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.