Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Vážení rodiče,

situace s otevřením mateřské školy pro všechny děti je stále nejasná. Proto prosím zatím neposílejte žádnou úhradu za předškolní vzdělávání za měsíc duben. Při přerušení či omezení provozu je úhrada za předškolní vzdělávání snížena. Až budeme znát přesný termín otevření, budeme Vás včas informovat.

Děkujeme za pochopení.


Úhradu plateb za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) akceptujeme pouze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou A (složenkou) na níže uvedený účet naší školy:

č. účtu: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě je nutné uvést do zprávy pro příjemce: jméno Vašeho dítěte.

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.


Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb. Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (podle § 35 školského zákona).

Výše úplaty za měsíc duben (školné a stravné):

Vedoucí školní jídelny Vám sdělí částku k úplatě osobně - týká se pouze docházejících dětí (povinně předškolních a IZS).

Žádáme o zaslání přesné částky! Pokud jste zapomněli kód Vašeho dítěte, kontaktujte sms zprávou vedoucí školní jídelny: v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hod, tel.: 601 359 564

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 stanovena ve výši

360 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

30 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

32 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Oběd pro děti do 6 let

16 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

17 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

7 Kč


Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.