Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Vážení rodiče,

Úhradu plateb za předškolní vzdělávání (školné) a školní stravování (stravné) akceptujeme pouze bankovním převodem nebo poštovní poukázkou A (složenkou) na níže uvedený účet naší školy:

č. účtu: 168 483 106/0300 (ČSOB).

Na příkazu k úhradě je nutné uvést do zprávy pro příjemce: jméno Vašeho dítěte.

Částku k zaplacení zjistíte v MŠ nebo na našich webových stránkách.

Doba splatnosti do 15. dne v měsíci.


Žádáme rodiče o včasnou úhradu plateb. Nemoc a nepřítomnost dítěte v mateřské škole není důvodem k neuhrazení platby. V případě opakovaného neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a stravování ve stanovených termínech může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte (podle § 35 školského zákona).

Výše úplaty za měsíc červen a červenec (školné a stravné):

Žádáme o zaslání přesné částky! Pokud jste zapomněli kód Vašeho dítěte, kontaktujte sms zprávou vedoucí školní jídelny: v pracovní dny v době od 8:00 do 12:00 hod, tel.: 601 359 564

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 stanovena ve výši


400 Kč

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 stanovena ve výši

360 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let

30 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let

32 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let

8 Kč

Oběd pro děti do 6 let

16 Kč

Oběd pro děti nad 6 let

17 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let

7 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let

7 Kč


Naše škola se zapojila do kampaně "Solme s rozumem".

Více na https://mene-solit.cz/ a na nástěnce u hlavního vchodu.