Úřední deska

Uzavření školy v době vánočních prázdnin

V době vánočních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena se souhlasem zřizovatele ve dnech

od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023.

Otevřeno bude opět v pondělí 2. 1. 2023.Organizace školního roku 2022/2023

Školní rok začíná 1. 9. 2022 a končí 30. 6. 2023.

Podzimní prázdniny: 26. 10. -  27. 10. 2022

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023

Jarní prázdniny: 27. 2. - 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 3. 9. 2023

V době prázdnin nemají pětileté děti povinnou předškolní docházku a z docházky jsou automaticky omluveni.