Úřední deska

Uzavření školy v době letních měsíců  - hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin bude naše mateřská škola uzavřena ve dnech

od 25. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

V letošním roce bude poprvé možnost v době uzavření naší MŠ dítě umístit do náhradní MŠ. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nadstandardní službu v době prázdninového provozu MŠ, budou stanovena kritéria pro možnost využití náhradní MŠ.

Tato kritéria spolu se seznamem náhradních MŠ Vám sdělíme v co nejkratším možném termínu - zřizovatel zajišťuje legislativní rámec stanovení kritérií.


Organizace školního roku 2021/2022

Školní rok začíná 1. 9. 2021 a končí 30. 6. 2022.

Podzimní prázdniny: 27. 10. -  29. 10. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 21. 2. - 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022

V době prázdnin nemají pětileté děti povinnou předškolní docházku a z docházky jsou automaticky omluveni.