Úřední deska

Přerušení provozu v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude provoz naší mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušen

od 1. července do 2. srpna 2024.


Organizace školního roku 2023/2024 - informace pro rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou

V době prázdnin nemají pětileté děti povinnou předškolní docházku a z docházky jsou automaticky omluveni.

Podzimní prázdniny: 26. 10. -  27. 10. 2023

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

Jarní prázdniny: 4. 3. - 10. 3. 2024

Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024

Letní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024