Říjen a listopad

Milé děti, vážení rodiče,

už tu máme nový měsíc - listopad - a s ním i chladnější a deštivé počasí, kdy se nám nechce jít ven. Nabízíme vám různé činnosti, které vás budou bavit a ještě si děti procvičí své znalosti, paměť i zručnost.

Téma k procvičování - Vitamínkový týden

Záměrem tohoto tématu je získávat povědomí o ochraně zdraví, důležitosti zdravého životního stylu a zdravé výživy. Naučit se rozlišovat, co zdraví prospívá, co mu škodí. Vědět, že aktivní pohyb, hlavně v přírodě, je pro naše zdraví důležitý a péče o čistotu také.

Pokud budete mít zájem o tištěné materiály, po domluvě (e-mail) budete mít možnost si je u nás vyzvednout.

2. společný úkol:

Vytvořte s dětmi vánoční či zimní dekoraci a přineste ji do mateřské školy, kde bude vystavena. Materiálu ani fantazii se meze nekladou.

Nabídka činností:

 • "Ubrousku, prostři se" - roztřídit potraviny na zdravé a nezdravé
 • Poznat a správně pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny
 • Vystřihování obrázků potravin z letáků
 • Sestavit potravinovou pyramidu - nalepit obrázky
 • Modelování ovoce a zeleniny
 • Poznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny s využitím všech našich smyslů (čich, chuť, hmat)
 • "Ovocný kompot" - tiskání bramborovými tiskátky, rozpůlenými jablíčky
 • Vnímat čtený text - vyprávění příběhu "Jak pejsek s kočičkou dělali dort" (Karel Čapek - Povídání o peskovi a kočičce
 • Taneček mazurka - "Měla babka čtyři jabka"
 • https://www.youtube.com/watch?v=D34FUJKhAu4
 • Procvičování výslovnosti
 • Naučíme se básničky o těle:

Moje tělo

Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání.

Dvě nožičky na chození a dvě ruce na mazlení.


Tělo

Levá ruka, pravá ruka, do dlaně si prstík ťuká.

Pěsti, lokty, ramena, hlava, břicho, kolena.

Oči, pusa, nos, ten kluk Pepa chodí bos.

 • A nezapomeneme si každý den zacvičit. Připravili jsme pro Vás náměty na jógu pro děti.

Téma k procvičování - Listy a lístečky

Podzim je doba sklizně ovoce a zeleniny na zahrádce, v lese rostou houby, padají žaludy, kaštany a bukvice. Mění se počasí a na stromech žloutnou listy a  začínají pomalu opadávat. Vítr je rozfoukává, déšť omývá a my je rádi sbíráme. Právě pro ty krásné podzimní barvy. Procvičíme své smysly tím, že je ohmatáváme, zkoumáme jejich strukturu, cítíme tu vlhkou vůni podzimu, pojmenováváme to nepřeberné množství barev a jejich odstínů. Listy můžeme třídit podle druhu, tvaru, barev, velikosti. Pozorujeme stromy v okolí a vnímáme krásu podzimní přírody. Pokud fouká pořádný vítr, můžeme jít pouštět draky.

1. společný úkol:

vyrobte papírového draka a přineste ho do školky na výstavu

Nabídka činností:

 • rozlišujeme listnaté a jehličnaté stromy podle větviček, které si nasbíráme venku na procházce
 • pojmenujeme listnaté stromy
 • počítáme listy, plody, třídíme je podle druhu
 • procvičujeme zrakové vnímání a hledáme správné obrysy
 • malujeme štětcem a barvami listy, stromy, seznamujeme se s různými barevnými odstíny
 • kouzlíme s barvami - míchání barev
 • vyrobíme si bramborová tiskátka a tiskáme různé lístečky
 • pozorujeme podzimní počasí a změny v přírodě - mlhu, déšť, námrazu
 • procvičíme grafomotoriku - mraky, listy
 • přečteme si říkanku o ježkovi a najdeme mu cestu domů
 • naučíme se báseň "Podzim" a procvičujeme správnou výslovnost

Podzim

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky,

veverky si na zimu schovávají šišky.

Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,

po nich podzim přichází: "Tak tady mě máte!"

 • na procvičení jazýčku můžeme hledat slova, která se rýmují, dávat si hádanky, hledat hlásku na začátku a konci slova, vytleskáme si slabiky
 • nezapomeňte se jít projít ven, pořádně se proběhnout a nadýchat se čerstvého vzduchu

Fotografie z domácího vzdělávání Fotogalerie


Inspirace na další společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí:

Téma k procvičování - říjen