Informace pro rodiče

1. 1. 2023

Naše škola se stala úspěšným žadatelem výzvy MŠMT- Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský ("OP JAK")


DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na   vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.


1. 9. 2021

Naše škola se stala úspěšným žadatelem výzvy MŠMT - Šablony III.


1. 1. 2019

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy č. 02_18_063 - Šablony II.


1. 12. 2016

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.