Akce pro děti

Akce na říjen

3. 10. - 2. třída - keramika ve školce, cena: 70 Kč

3. 10. a 10. 10. - 3. třída - keramická dílna v DDM, vždy jedna skupina dětí, cena: 50 Kč

12. 10. - Den radosti - "Plyšákový den" - děti si přinesou svého oblíbeného plyšáka. Více info na letáku v šatně

13. 10. -  Projekt polytechnické výchovy - "Postavíme celé město" - 3. třída. Více info na letáku v šatně

17. 10. - pouze pro předškoláky z 3. třídy - beseda s příslušníky Městské policie na téma "Smíš - nesmíš" - základy prevence kriminality a bezpečného chování.

18. 10. - 3. třída - druhá čtenářská lekce v knihovně

20. 10. - Projekt polytechnické výchovy - "Postavíme celé město" - 1. třída. Více info na letáku v šatně

25. 10. - Projekt polytechnické výchovy - "Postavíme celé město" - 2. třída. Více info na letáku v šatně