Akce pro děti

Akce na září

16. 9. - Sváťovo dividlo - představení zrušeno

22. 9. - Jdeme poprvé do naší knihovny - pobočka v Neštěmicích - děti z 3. třídy

Dejte prosím dětem s sebou roušku do sáčku. Děkujeme

Anotace: Dětí se seznámí s novým prostředím a službami knihovny. Dozví se, jak se mohou přihlásit, co je v knihovně čeká, co všechno můžou využívat. Přístupnou hravou formou se seznámí s uspořádáním knihovny, naučí se jak s knihami zacházet a jak se v knihovně chovat. Součástí lekce je ukázka zajímavých knih z fondu, četba pohádky nebo - v rámci časových možností - volný čas k prohlížení knih dle vlastního výběru nebo doporučení knihovnice.


Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a možností knihovnu navštěvovat. Děti získají povědomí o fungování knihovny nejen jako půjčovny knih, ale také místa setkávání a trávení volného času v příjemném a bezpečném prostředí. Naučí se, jak správně s knihou zacházet. Během lekce jsou motivovány k zájmu o knihy a čtenářství, upevňují znalosti a dovednosti dětí předškolního věku, prohlubují schopnost naslouchat a porozumět mluvenému slovu i textu, své vyjadřovací schopnosti, orientaci v prostoru. Děti kladou otázky a hledají na ně odpovědi, aktivně si všímají, co se kolem nich děje, chtějí porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznávají, že se mohou mnohému naučit, radují se z toho, co samy dokázaly a zvládly.

23. 9. - Pastelkový den

Cílem dne je poznávat barvy základní a doplňkové.

Prosíme rodiče, aby děti přišly v tento den oblečené v tričku barvy:

1. třída - červeném

2. třída - ve žlutém

3. třída - v zeleném

Více informací na letáčku v šatně dětí.