Akce pro děti

Akce na březen

2. 3.  - dopravní hřiště - teorie dopravní výchovy

Na dopravní hřiště vyjedou pouze děti z 3. třídy

4. 3. - Den radosti - "Zahradnický den"

Děti na všech třídách si budou v tento den osvojovat poznatky o přírodě, seznamovat se s prací lidí v zahradě, upevňovat citový vztah k přírodě a živočichům, chápat význam zdravého životního prostředí.

Více na letáku v šatně dětí.

5. 3. - beseda s příslušníky Policie ČR

Preventivní program o bezpečnosti - zdarma

Pro děti z 2. a 3. třídy

12. 3. - fotografování na ročenky

Pouze pro předškolní děti

Keramická dílna a divadlo Matýsek se ruší s ohledem na vyhlášení nouzového stavu.

Keramická dílna v Domě dětí a mládeže - cena: 40 Kč

2. třída - 1. skupina 26. 3., 2. skupina 27. 3.

3. třída - 1. skupina 23. 3., 2. skupina 27. 3.


25. 3. - divadlo Matýsek s pohádkou "O žirafě"

Cena: 45 Kč