Zápis do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2020/2021Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

1. Školský obvod MŠ
 • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů

2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2020)

 • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
 • předškoláci pětiletí: 320 bodů
 • čtyřletí: 180 bodů
 • tříletí: 160 bodů
 • dvouletí: 20 bodů
 • jednoletí: 0 bodů
3. Trvalý pobyt (dítěte)
 • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
 • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
4. Každodenní docházka dítěte
 • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
5. Sourozenec
 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
6. Den věku dítěte v roce
 • za každý den k 31. 8. 2020: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2020.


Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně.
V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.