Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Neštěmice na školní rok 2024/2025

Zápis na školní rok 2024/2025 bude probíhat elektronicky.

Pro rodiče bude systém zpřístupněn od 1. 4. 2024 na adrese:

https://zapisms.usti.cz

Vydávání žádostí o přijetí (přihlášky)

Žádost o přijetí je možné získat:

1. elektronické vydání - systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete

2. vyzvednout si ji v naší škole dne:

10. 4. 2024 od 10:00 do 12:00

S sebou vezměte kartičku zdravotní pojišťovny dítěte, pomůžeme Vám s vyplněním.

Sběr žádostí o přijetí (ZÁPIS V MŠ) proběhne v naší škole:

13. 5. 2024 od 8:00 - 14:00

14. 5. 2024 od 8:00 - 12:00

Termín si můžete rezervovat přímo v systému.

V tomto termínu se dostavíte osobně i s Vaším dítětem do mateřské školy. Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy - vstup bočním vchodem.

S sebou vezměte:

  • řádně vyplněnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci, potvrzenou dětským lékařem
  • rodný list dítěte (originál)
  • Váš občanský průkaz

Dne 17. 5. 2024 od 10.00 hodin do 12.00 hodin budou mít zákonní zástupci možnost, v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, se ještě před vydáním rozhodnutí seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí (pouze po předchozí domluvě s ředitelkou školy).

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Kritéria - bodový systém

https://zapisms.usti.cz/kriteria

Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně.
V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.