Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ Neštěmice na školní rok 2023/2024

Zápis na školní rok 2023/2024 bude probíhat elektronicky.


Pro rodiče bude systém zpřístupněn od 1. 4. 2023 na adrese:

https://zapisms.usti-nad-labem.cz

Vydávání žádostí o přijetí (přihlášky)

Žádost o přijetí je možné získat:

1. elektronické vydání - systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete

2. vyzvednout si ji v naší škole dne:

18. 4. 2023 od 10:00 do 12:00

S sebou vezměte kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Sběr žádostí o přijetí (ZÁPIS V MŠ) proběhne v naší škole:

10. 5. 2023 od 8:00 - 14:00

11. 5. 2023 od 8:00 - 12:00

V tomto termínu se dostavíte osobně i s Vaším dítětem do mateřské školy. Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy - vstup bočním vchodem.

S sebou vezměte:

  • řádně vyplněnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci, potvrzenou dětským lékařem
  • rodný list dítěte
  • Váš občanský průkaz

Dne 16. 5. 2023 od 10.00 hodin do 12.00 hodin budou mít zákonní zástupci možnost, v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 50/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů, se ještě před vydáním rozhodnutí seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Vyhodnocování přijímacího řízení - od 17. 5. 2023

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Kritéria - bodový systém

https://zapisms.usti-nad-labem.cz/kriteria

Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně.
V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.