Zápis do MŠ

Zápis dětí na školní rok 2021/2022

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem se zápisy budou organizovat bez přítomnosti dětí.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od

1. 4. do 13. 5. 2021.

 1. Elektronické vydání přihlášky

  Na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz
  Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

 2. Vyzvednutí v mateřské škole

  V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ: 

 • 19. 4. 2021 od 9:00 - 11:00

 • 26. 4. 2021 od 9:00 - 11:00. S sebou vezměte kartičku pojištěnce dítěte.

 • Čas doporučujeme rezervovat na e-mailu: ms_nestemice@volny.cz

Přihlášku si necháte potvrdit dětským lékařem a tím doložíte, že je dítě řádně očkované. Pokud je dítě vůči nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikace, lékař Vám vystaví doklad. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy.

Vyplněnou, vytištěnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci a potvrzenou lékařem + kopii rodného listu dítěte lze doručit do mateřské školy tímto způsobem:

 • oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)
 • poštou do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.
 • osobně - donést do MŠ ve dnech: 12. 5. 2021 - 13. 5. 2021 od 8:00 do 12:00

Od 20. 5. 2021 bude probíhat vyhodnocování řízení. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

1. Školský obvod MŠ
 • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů

2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2021)

 • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
 • předškoláci pětiletí: 320 bodů
 • čtyřletí: 180 bodů
 • tříletí: 160 bodů
 • dvouletí: 20 bodů
 • jednoletí: 0 bodů
3. Trvalý pobyt (dítěte)
 • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
 • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
4. Každodenní docházka dítěte
 • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
5. Sourozenec
 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
6. Den věku dítěte v roce
 • za každý den k 31. 8. 2021: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2021.


Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně.
V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.