Režim dne

Režim dne 

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně stanovena je pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Děti nejsou k žádné činnosti nuceny. V případě akcí MŠ platí režim, který se podřizuje časovému plánu akce. Úprava režimu je plně v kompetenci učitelek na jednotlivých třídách. 

6:00 - 8:30   spontánní hry dětí, pohybové aktivity, příprava pomůcek

8:30 - 9:00   hygiena, přesnídávka, ranní kruh, nabídka - volba činností

9:00 - 9:30   skupinové a individuální činnosti dětí, příprava na pobyt venku

9:30 - 11:30   pobyt venku, náhradní činnosti

11:30 - 12:00  hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:00 - 14:00  odpočinek na lůžku, relaxace

14:00 - 14:15  hygiena, svačina

14:15 - 16:30  spontánní a skupinové aktivity dětí, doplňkové činnosti, pobyt na školní zahradě