Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Marcela Šrejberová

ředitelka mateřské školy,

učitelka 2. třídy


Vladimíra Hradecká

zástupkyně ředitelky,

učitelka 3. třídy

Iveta Adamcová

učitelka 1. třídy


Bc. Jitka Urbanová

učitelka 1. třídy


Iva Rodinová

učitelka 3. třídy


Vladislava Králová

učitelka 2. třídy


Bc. Lenka Šteslová

učitelka 2. třídy


Zdeňka Kubálková

školní asistentka


Provozní zaměstnanci

Hana Englová

ekonomka


Jana Pavelková

hlavní kuchařka

vedoucí školní jídelny


Soňa Snozová

kuchařka


Tereza Šrejberová

uklízečka


Monika Laštůvková

školnice