Březen

Milé děti, vážení rodiče,

nastupuje měsíc březen a s ním integrovaný blok: Slunce svítí, jaro je tu, kytička se hlásí k světu

Záměrem bloku je přiblížit dětem probouzení přírody v blízkém i vzdálenějším okolí školy či domova. Během pobytu venku budou děti pozorovat změny v přírodě, poznávat charakteristické znaky jara, pozorovat klíčení a růst rostlin, které si samy zasejí nebo zasadí, vznik nového života - při návštěvě domácí farmy (tip na vycházku - farma nad sídlištěm Skalka).

Pomalu se již blíží i zápis do 1. třídy a my se snažíme, aby děti zvládly správný úchop psacího náčiní. Přinášíme Vám proto názorný metodický postup, jak správný úchop procvičovat:

https://predskolniporadna.cz/8-tipu-pro-spravny-uchop/

Dále doporučujeme s dětmi opakovat:

jméno a příjmení, adresu bydliště, barvy, číselnou řadu 1 - 10, správné názvy geometrických tvarů - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník; nakreslit postavu (sebe, kamaráda, maminku atd.), opakovat známé básničky a písničky, tleskat do rytmu, hledat rýmy, hledat slova na určitou hlásku (m - maso, mouka,...), na jakou hlásku začíná slovo, jaká hláska je na konci slova; procvičovat zavazování tkaniček.

Pokud budete mít zájem o tištěné materiály, po domluvě (e-mail) budete mít možnost si je u nás vyzvednout (vždy v pondělí od 9:00 - 11:00)

Jarní hra pro všechny děti

Hru si můžete vytisknout a zalaminovat

Téma k procvičování 22. 3. - 26. 3.: Týden s knihou

Děti se seznámí s literaturou, naučí se rozlišovat prózu, poezii, pohádku klasickou i veršovanou, seznámí se s některými ilustrátory. Prostřednictvím četby a poslechu si rozšíří svoji slovní zásobu, seznámí se s novými slovy, zdokonalí se ve vyjadřování myšlenek a artikulaci, a také v rozvoji své fantazie.

Nabídka činností:

 • vyprávění krátkého příběhu (pohádky), souvislé vyjadřování
 • řazení knih podle velikosti - menší, větší..., jaký mají tvar
 • vyprávění nad knihou

 • rozlišování prózy a poezie, porovnání pohádky veršované a klasické
 • seznámení s pojmy spisovatel a ilustrátor
 • seznámení s některými ilustrátory - H. Zmatlíková, J. Lada, J. Trnka...
 • moje nejoblíbenější knížka, seznámení s pravidly, jak se staráme o knihu, šetrné zacházení s ní

 • četba pohádky, převyprávění děje
 • poznávání známých pohádek podle úryvku

 • vymýšlení slov, která veze vláček
 • seznámení s novými básněmi - Abeceda, Hrajeme si s knížkami
 • pozorování a pojmenovávání známých budov v okolí, procvičování prostorových pojmů - za, před, vedle, nad....
 • házení a chytání míče, hod horním obloukem na cíl

 • procvičování orientace v přírodě, běh mezi překážkami
 • kresba pohádky "O řepě"- lidská postava, zvířecí postava: hlava, trup a končetiny, pojmy: první, poslední, před, za.., počítání 1-6
 • kresba (ilustrace) leporela nebo výroba vlastní obrázkové knížky

 • řešení labyrintu: Najdi cestu v bludišti
 • zrakové rozlišení a orientace na čtvercové síti: Kobereček pro kočičku
 • hledání dvou stejných obrázků: Hledáme ztracená dvojčata
 • rozvoj předmatematické gramotnosti, identifikace stejného tvaru se shodným počtem bodů

Téma k procvičování 15. 3. - 19. 3.: Jaro je tu

V měsíci březnu nastává jaro, na které se těší nejen lidé, ale i zvířátka. Teplé počasí, po kterém všichni touží, však stále nepřichází. Proto se říká: březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Ale první jarní den se blíží. Sněženky a sedmikrásky nám ukazují své kvítky, tráva se zelená a stromy si připravují své pupeny. Sluníčko probouzí broučky, čmeláky a včelky, které se chystají na první prolet.

Všichni mají novou energii a chystají se do přírody, aby ty změny viděli na vlastní oči.

Můžeme s dětmi pozorovat proměnlivé jarní počasí, barvy, poslouchat zvuky, počítat kytičky nebo včelky.

Nabídka činností:

 • Zacvičíme si podle nového říkadla:
 • Podívej se, támhle v trávě,               dřep a rozhlížení

  kytička vyrostla právě.                      z dřepu do stoje

  Čechrá si zelenou sukýnku,              ruce v bok, zavrtět se

  protahuje si barevnou hlavinku.       roznožit, uklánět hlavu

  K sluníčku lístky natahuje,                 stoj roznožmo,ruce

  ještě se ospale protahuje.                natahovat nad hlavu

  Na louce není jediná,                        stoj snožmo, hlavou ne

  protože jaro už začíná !                    roznožit, rukama velká kola před tělem
 • Vyprávíme si: jak asi vypadá první jarní den, jak se probouzí příroda, hledáme sněženky a jiné jarní kytičky, kočičky a jehnědy na větvích
 • Jazyková hra:

  Byla jedna slepička, co hledala zrníčka / na zahradě

  našla žížalu / kroutila se tam ..../.....

  Hra pokračuje tak, že děti opakují původní říkanku a postupně přidávají další vymyšlená slova a rýmy.

 • Vystřihneme si vatové tampony a vyrobíme sněženky
 • Jarní květiny pojmenuj a vybarvi
 • Vytvoř skupiny podle velikostí
 • Uvolňovací cviky, správné držení tužky - grafomotorika
 • Najdi cestu nejkratší a nejdelší
 • Orientace v číselné řadě
 • Vybarvi si omalovánku

Téma k procvičování 8. 3. - 12. 3.: Vítejte vlaštovky, vítejte doma

Jarní příroda vybízí k pozorování - kvetou sněženky, podběl, jívy mají kočičky... příroda se probouzí ze zimního spánku. Přilétají ptáčci z dalekých krajů, kam odlétají před zimou. V trávě najdeme první broučky, začínají létat mouchy a včely. Tráva se začíná zelenat, po zimním období se do přírody vrací pestré barvy, zvuky a ptačí zpěv.

Tip na vycházky: https://ustecky.denik.cz/ctenar-reporter/pojdme-navstivit-zajimava-mista-usti-nad-labem-vyzyva-ustecka-keska-20210306.html

Nabídka činností:

 • Které roční období je na obrázku? Vyprávění nad obrázky, typické znaky jara, rozvíjení slovní zásoby.
 • Obrázkové čtení - příběh o tom, co se děje na jaře v lese
 • Orientace v prostoru - kam letí a lezou?
 • Spočítej a doplň puntíky berušce - procvičování matematických představ
 • Najdi cestu do mraveniště
 • Hádej a doplňuj
 • Grafomotorika - uvolňovací cviky - šnek
 • Jak se jmenují? Nastříhej a nalep
 • Najdi a vybarvi zvířátka, která začínají na písmenko M
 • Spoj zvířátko s jeho stínem
 • Pohybová hra: Všechno lítá, co peří má

Téma k procvičování 1. 3. - 5. 3.: Já jsem malý zahradníček

Děti se seznámí s jarním počasím a jeho změnami, s tím, jaký vliv má počasí na přírodu a rostliny. Děti si vyzkouší setí semínek a sázení sazeniček, budou o rostlinky pečovat a pozorovat jejich klíčení a růst. Zábavnou formou posílí vztah k přírodě, poznají, že zahrádka může přinášet nejen starost o ni, ale hlavně velkou radost. Seznámí se s koloběhem vody v přírodě, uvědomí si, jak moc je voda pro život užitečná.

Nabídka činností:

 • rozhovory o přicházejícím ročním období - jaru
 • co vše najdeme a můžeme pozorovat na zahrádce
 • ekologie (příroda, půda, co patří a nepatří na zahrádku, do přírody)
 • setí semínek a sázení sazeniček - z dětí se stanou malí zahradníci, seznámí se s jednotlivými činnostmi a potřebným nářadím, které zahradníkům při péči o rostlinky pomáhají. Děti si nechají naklíčit semínka (např. řeřicha, fazole nebo hrách), budou pozorovat jejich klíčení a růst
 • výroba květinového věnečku - děti vymýšlí květiny, které kreslí, vystřihují a lepí
 • jarní básně: Jarní kytičky, Jarní básnička

 • píseň "Šel zahradník do zahrady" a další

https://www.youtube.com/watch?v=1GwKr75tvVw

 • pracovní list - Tulipán (procvičovat správný úchop tužky, pastelky)
 • seznámení s koloběhem vody v přírodě - Odkud se voda bere?
 • prohlížení encyklopedií a obrázkových knih
 • poslech čtené pohádky Kapička Karlička
 • týden v přírodě - procvičování a počítání dnů v týdnu, tvoření skupin více x méně
 • cvičení s malým míčkem, házení do výšky pravou, levou rukou, oběma
 • na procházkách s rodiči pozorovat počasí, jeho změny, zahrádky, připravené záhonky