O nás

Naší prioritou je:

Spokojené dítě, které na základě vlastních prožitků získá základy klíčových, tzn. pro život důležitých kompetencí - např. základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti.

Spokojený rodič, který se spolupodílí na výchově a vzdělávání v mateřské škole a spolupracuje se školou na základě oboustranné důvěry, otevřenosti a porozumění.