Informace k letnímu prázdninovému provozu - více zde

23.02.2024

Vážení rodiče,

ředitelky mateřských škol, ve spolupráci se zřizovatelem, se opět rozhodly vám vyjít vstříc při řešení situace, kam umístit děti zaměstnaných rodičů o letních prázdninách v době přerušení provozu vašich kmenových mateřských škol.
I v letošním roce budou v průběhu měsíců července a srpna v provozu určené mateřské školy, které budete moci využít k umístění Vašich dětí. Jelikož se bude jednat o nadstandardní režim provozu těchto mateřských škol, budou opět stanovena i kritéria pro možnost umístění dětí. Vzhledem k termínu jarních prázdnin (od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024), budou k dispozici ve vašich kmenových mateřských školách podrobné informace o možnosti využití náhradního umístění zveřejněny v pondělí
11. 3. 2024.

Získáte rozpis provozu určených mateřských škol, počet volných míst, e-mailové kontakty pro přihlašování, kritéria a organizační pokyny k rezervaci míst, která bude spuštěna v pondělí 18. 3. 2024.

Upozorňujeme Vás, že provoz náhradních mateřských škol bude rovněž omezen (z důvodu plánovaných oprav, malování, čerpání řádných dovolených zaměstnanců…), proto bude i počet volných míst pro náhradní umístění vašich dětí limitován a předem stanoven.

Více informací očekávejte 11. 3. 2024.