Provoz MŠ

Provoz mateřské školy je ustanoven od 6:00 do 16:30


Ráno od 6:00 hod se děti scházejí v 1. třídě v přízemí. Po 7. hod odcházejí se svou učitelkou na 2. a 3. třídu. Zákonný zástupce je povinen dítě přivádět do mateřské školy včas, tzn. do 8.00 hod (lze přivést dítě i později, pouze však po předchozí domluvě s učitelkou - neplatí pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Odpoledne po 15. hod. se děti opět soustřeďují na 1. třídě, za příznivého počasí jsou děti na školní zahradě.

Děti, které jdou domů po obědě, odcházejí od 12:00 do 12:30.

V době vánočních prázdnin je škola po dohodě se zřizovatelem uzavřena, v letních měsících je škola uzavřena po dobu 5 - 6 týdnů, přesný termín je vyvěšen na nástěnkách a na úřední desce webu s nejméně dvouměsíčním předstihem.

Bližší informace (omlouvání dětí, zápis do MŠ, postup při nevyzvednutí dítěte v provozní době apod.) najdete ve školním řádu.