Duben

Téma k procvičování 12. 4. - 16. 4.: Zvířátka v Zoo

Děti získají informace a rozšíří své znalosti o zvířatech v ZOO. Prostřednictvím obrázkových knih a encyklopedií se seznámí s tím, jak zvířata vypadají, čím se živí, jaké je jejich přirozené prostředí, jaké jsou rozdíly mezi samcem a samicí nebo do jaké velikosti mohou dorůst. Děti rozvíjí svoji slovní zásobu i fantazii.

Také se již konečně otevře naše ZOO a děti si budou moci zvířátka prohlédnout na vlastní oči a ověří tak své nabyté znalosti.

Pokud budete mít zájem o tištěné materiály, máte stále možnost si je u nás po domluvě vyzvednout

Nabídka činností:

 • Vyprávění nad obrázky (pojmenování zvířete, popis, napodobení zvuků i pohybů), souvislé vyjadřování
 • Sluchové vnímání - vytleskávání slabik, hledání slov, která začínají určenou hláskou, rozlišování hlásek na začátku, ale i na konci slov
 • Gymnastika mluvidel (olizuj se jako lev, zafoukej jako slon, zachrochtej jako prasátko, mlaskej jako cválající koník...)
 • Určování a vybarvování zvířat, která mohou děti vidět v ZOO
 • Klec pro andulku - vedení čáry shora dolů, grafomotorické cvičení
 • Třídění obrázků zvířat (domácí x ze ZOO), stavění ohrad
 • Zrakové rozlišení - hledání odlišné velikosti obrázku v řadě
 • Pracovní list - kreslení stejného obrázku do vyznačených bodů
 • Tvoření množného čísla - jedna opice/pět opic, jedna žirafa/pět žiraf...
 • Opisování slov - správné držení tužky, učení se tvarů písmen (MEDVĚD...)
 • Zvířecí srst - poznávaní zvířecí srsti, přiřazování správného zvířete k jeho srsti
 • Had - grafomotorika: obtahování vlnovky hada, samostatná vlnovka
 • Hadí parádníci - dokreslování opakujících se motivů po celé ploše těl hadů
 • Seznámení s novými básněmi
 • Písně: Pět minut v Africe, Máme rádi zvířata, Medvědí trápení (tleskání do rytmu)
 • Opičí dráha - zdokonalování obratnosti, koordinace a rovnováhy (chůze po provazu, slalom mezi stromy, přelézání klád...)
 • Skákání do výšky přes gumu z místa i s rozběhem, běhání, udržování rovnováhy na jedné noze, udržování pohybové aktivity po dobu delší než 10 minut
 • Žirafa - vytrhávání a nalepování
 • Kresba zvířecí postavy: snaha o zachycení všech částí těla - hlava, trup a končetiny
 • ZOO - poznávání zvířat zepředu i zezadu, spojování správných dvojic, vybarvování, vystřihávání, lepení obou správných částí k sobě, pojmenovávání
 • Hlava lva - hříva, roztírání tempery vidličkou

Téma k procvičování 5. 4. - 9. 4.: Jak to chodí na dvorku

Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata

Seznámíme se s rozmanitostí světa domácích zvířat. Všímáme si jejich vzhledu, poznáváme způsob života, sledujeme výchovu mláďat. Připravujeme jim vhodné podmínky pro život - zdravou stravu, bezpečné bydlení a péči. Víme, jak jsou lidem užitečná.

Domácí zvířátko, zvířecí kamarád či domácí mazlíček je chovaný především pro lidskou společnost, pro hospodářský užitek, pro potěšení, ochranu. Taková procházka s pejskem dokáže poskytnout jak člověku, tak zvířeti pohyb na čerstvém vzduchu a úžasnou společnost. Zvířátko dokáže pomoci i v případě nemoci nebo úrazu. Vyžaduje ale pravidelnou péči a správnou stravu.

Pokud budete mít zájem o tištěné materiály, máte stále možnost si je u nás vyzvednout po domluvě (e-mail) - vždy v pondělí (kromě velikonočního) od 9:00 - 11:00, popř. v jiný den

Nabídka činností:

 • Poslechněme si pohádku O slepičce a kohoutkovi

  O koťátku, které zapomnělo mňoukat

 • Hlasy zvířat:

  Na dvorečku u babičky, tam je plno zvířátek,

  když k ní přijdu, hned sem běží pejsek a pět selátek.

  Přiběhla i slepička ko ko ko ko dák,

  snesla čtyři vajíčka, ano, je to tak!

  Jaké hlasy zvířat ještě znáte?

 • Básnička:

  Já jsem pes a kdo je víc!

  Umím štěkat na měsíc.

  Hlídám dům a brzy zrána

  chodím venčit svého pána.

  Malý, velký, bílý, černý,

  svému pánu vždycky věrný.

  Vrtím, vrtím z radosti,

  Pochutnám si na kosti.

 • ZNÁTE DOBŘE DOMÁCÍ ZVÍŘATA?

  Co zvířátka neumí, čím se liší od člověka?

  Co umí lépe než člověk?

  Kde je můžeme potkat?

  Jak se jmenují mláďata zvířat?

  Která domácí zvířata jsou užitečná pro člověka?

  Kdy nám může zvířátko ublížit?

  Jak se chováme ke zvířátkům, která neznáme a která nám nepatří?

 • Zacvičíme si se zvířátky
 • Hádanky
 • Pracovní listy:

Téma k procvičování 29. 3. - 2. 4.: Svátky jara - Velikonoce

V těchto jarních dnech dětem přibližujeme lidové zvyky a tradice jarních svátků -  setí velikonoční travičky, pletení pomlázek, zdobení kraslic. Společně s maminkou si upečeme mazanec nebo beránka. Předtím pomůžeme mamince s jarním úklidem a vyzdobením interieru našeho domova.

Přejeme Vám pohodové tvoření s Vašimi dětmi a krásné prožití velikonočních svátků.

Nabídka činností:

 • seznámení se s tradicí - proč se slaví Velikonoce, čteme si o jarních svátcích

 • naučíme se velikonoční koledy a říkadla, zazpíváme si nové písničky
 • procvičení barev, co je větší, menší
 • procvičení početních představ, přiřazování k číslům 1 - 10
 • grafomotorika (velikonoční vajíčko) - uvolňovací cviky ve vzduchu
 • zacvičíme si s vařečkami a posílíme správné držení těla:
 • na procházce naslouchej zvukům v přírodě, snaž se zachytit nějaký zvuk a poznej ho; všímej si barev jarní přírody