Jídelníček

Vzhledem k častým dotazům ohledně skladby jídelníčku přikládáme hodnocení Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje.