Květen

Tipy na logopedická cvičení:

Téma k procvičování 3. 5. - 7. 5.: Moje maminka má svátek

Druhou květnovou neděli slavíme jeden velice důležitý svátek - "Den matek". Tento svátek nám dává mnoho příležitostí k rozvoji a posílení citových vztahů u dětí, ale i celé rodiny. Děti se učí chápat funkci rodiny a jejích členů, vztahy mezi pohlavími. S dětmi si povídáme o tom, jak se maminka jmenuje, jaké má povahové vlastnosti, co ráda dělá, co máme na mamince nejraději, co maminku vždy potěší. Připravujeme pro ně různá přáníčka nebo vyrábíme drobné dárečky, aby maminky věděly, jak moc je máme rádi.

Nabídka činností:

  • vyprávění nad fotografiemi - souvislé vyjadřování

  • rytmizace, rozklad slov na slabiky, počáteční hlásky
  • pantomima - předvádění různých činností, které maminka dělá (vaří, žehlí, zametá, myje nádobí, věší prádlo...)
  • procvičení geometrických tvarů
  • doplnění písmen do prázdné tabulky podle předlohy - správné držení tužky, učení se tvarů písmen
  • koordinace oko - ruka, podle prvního obrázku v řádku dokreslení chybějících detailů
  • seznámení s novými básněmi: "Maminka" a "K čemu jsou holky na světě"
  • prostírání pro maminku
  • papírové srdce z krepového papíru: stříhání, trhání, muchlání, lepení