Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání

S účinností ode dne 25. 8. 2020 byla ve školském zákoně novelou č. 349/2020 Sb. stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků či studentů ve školách.

Zákonem je nyní stanovena:

  • povinnost školy v mimořádných situacích zajistit distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tzn. v našich podmínkách děti z 3. třídy) a zároveň
  • povinnost dětí se tímto způsobem vzdělávat

Kdy musí škola začít povinně vzdělávat distančním způsobem:

  • pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu, z důvodu nařízení mimořádného opatření, např. Ministerstva zdravotnictví, nařízením vlády ČR nebo krajské hygienické stanice
  • nebo z důvodu nařízení karantény

V podmínkách naší mateřské školy začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tzn. z 3. třídy)