Věkové rozložení ve třídách od 1. 9. 2021

18.08.2021

Vážení rodiče,

v nadcházejícím školním roce dochází v naší mateřské škole k velkému nárůstu povinně předškolních dětí a kapacitně se bohužel nevejdou do 3. třídy.

Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole jsou děti zařazovány do tříd podle věku, budou mladší povinně předškolní děti umístěny ve 2. třídě. Všem předškolním dětem bude poskytováno stejné předškolní vzdělávání dle platného školního vzdělávacího programu naší školy.

Děkujeme za pochopení