První informace pro rodiče o prázdninovém provozu- více zde po rozkliknutí

15.02.2022

Vážení rodiče,

ředitelky mateřských škol ve spolupráci se zřizovatelem se rozhodly vám vyjít vstříc při řešení situace, kam umístit děti zaměstnaných rodičů o letních prázdninách v době uzavření kmenových mateřských škol. Poprvé budou v letošním roce v průběhu měsíců července a srpna v provozu určené mateřské školy, které budete moci využít k umístění vašich dětí. Jelikož se bude jednat o nadstandardní režim provozu těchto mateřských škol, budou stanovena i kritéria pro možnost umístění dětí.

Od 1. 3. 2022 budou k dispozici ve vašich kmenových mateřských školách podrobné informace o možnosti využití náhradního umístění. Získáte rozpis provozu určených mateřských škol, počet volných míst, e-mailové kontakty pro přihlašování, kritéria a organizační záležitosti přihlašování.

Upozorňujeme vás, že provoz náhradních mateřských škol bude rovněž omezen (z důvodu plánovaných oprav, malování, čerpání řádných dovolených zaměstnanců...), proto bude i počet volných míst pro náhradní umístění vašich dětí limitován a předem stanoven.

Více informací očekávejte 1. 3. 2022.