Prevence vývojových vad páteře

10.10.2019

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 budou Vaše děti vyšetřeny přímo v naší mateřské škole ohledně vývojových vad páteře.

Vyšetření provede asistentka spirální dynamiky paní Pavlíková.

Svůj souhlas s vyšetřením prosím potvrďte písemně na formuláři ve třídě. Děkuji