Období nouzového stavu - co se svými dětmi podnikat

30.03.2020

Vážení a milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly".

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  •  věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o     zvířata...);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...);
  • s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

Zdroje a materiály

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

www.predskolaci.cz     www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

krokotak.comwww.tvorivedeti.czwww.sikovny-cvrcek.czwww.napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celorocne

Publikace:

Ahoj, já jsem korona

Mluvit s malými dětmi o pandemii, která obrací náš svět vzhůru nohama, může být náročné. Náměty, jak vést rozhovor dítěte s dospělými o nastalé zátěžové situaci. Ilustrovanou brožurku najdete zde, doporučení, jak s ní pracovat, zde.

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV) ZDE

Budeme mít předškoláka ZDE

Náměty, nápady, inspirace nejen pro vychovatelky školních družin ZDE