Návrat z ciziny

23.08.2021

Vážení rodiče,

pokud se se svými dětmi vracíte z ciziny, věnujte prosím pozornost tomuto Ochrannému opatření MZd, platnému od 23. 8. 2021.

Rodič informuje MŠ o návratu z ciziny.

MŠ neumožní přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, které se vrátily ze země:

  • s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy po dobu 7 dní od vstupu na území ČR,
  • s extrémním rizikem nákazy po dobu 10 dní od vstupu na území ČR.

Více v ochranném opatření: