Kolektiv dětí z naší MŠ se umístil na 2. místě ve výtvarné soutěži - více zde

05.04.2023

Kolektiv dětí z 1. a 2. třídy naší  mateřské školy vyhrál 2. místo ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou policií Ústí nad Labem v rámci projektu "MP dětem" na téma "Buďme dobře vidět" s výtvarným dílem "CYKLISTKA".

Gratulujeme všem dětem, které se na výtvarné práci podílely a školní asistentce Bc. Adéle Strakové, která děti k výtvarné činnosti motivovala a pedagogicky je vedla.

Zástupci vítězného kolektivu se zúčastnili slavnostního vyhlášení v Infocentru města Ústí nad Labem, kde si i nadále můžete prohlédnout vystavené práce.