Informace k provozu od 1. 9. 2021

31.08.2021

Vážení rodiče,

nadále platí v naší mateřské škole tato nastavená pravidla:

1. Do MŠ je přijato dítě jen zcela zdravé! Tzn. bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do budovy školy, tím je míněno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí.

2. V případě, že se během dne u dítěte objeví jakékoliv známky onemocnění, bude neprodleně informován rodič, který je povinen okamžitě (v co nejkratší době) dítě vyzvednout (dítě musí mít v šatně uloženou roušku pro případ izolace)

3. Dítě do MŠ přivádí pouze jedna osoba, která bude mít ochranu nosu a úst (rouška) při kontaktu s personálem školy a dezinfikuje si řádně ruce. Doporučujeme zákonným zástupcům, aby v prostorách školy dodržovali patřičný odstup a neshromažďovali se.

4. Doporučujeme všem zákonným zástupcům, aby v prostorách školy dodržovali patřičný odstup a neshromažďovali se.

5. Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.