Informace k provozu MŠ od 26. 4.

22.04.2021

Vážení rodiče,

změnou mimořádného opatření MZd budou od 26. dubna v provozu mateřské školy v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském.

Pro náš okres platí stávající - povolená přítomnost povinně předškolních dětí a dětí mladších, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání vmateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, voborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochrannévýchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,

h) sociální pracovníci zařazení kvýkonu sociální práce na krajských aobecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podlezákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,k)zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálníhozabezpečení, nebo

l) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

O znovuotevření naší mateřské školy Vás budeme informovat.