Hygienická pravidla platná od 1. září 2020

28.08.2020

VÁŽENÍ RODIČE,

dovolujeme si Vás upozornit na důležitá pravidla, platná od 1. 9. 2020 do odvolání, kterými se naše mateřská škola bude řídit, vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID - 19:
1. Do MŠ je přijato dítě jen zcela zdravé! Tzn. bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do budovy školy, tím je míněno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí.

2. Rodič předává dítě učitelce vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.

3. V případě, že se během dne u dítěte objeví jakékoliv známky onemocnění, bude neprodleně informován rodič, který je povinen okamžitě (v co nejkratší době) dítě vyzvednout.

4. U dětí, kteří trpí alergií nebo jiným chronickým onemocněním (rýma, kašel), je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že dítě netrpí infekční nemocí. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

5. Při vstupu do budovy: přivádějící osoba bude mít ochranu nosu a úst (rouška) při kontaktu s personálem školy a dezinfikuje si řádně ruce.

6. Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

7. V každé třídě budeme často větrat, činnosti dětí budeme co nejvíce přenášet ven - děti musí mít denně čisté oblečení a dostatek náhradního oblečení!

8. V případě podezření na výskyt nákazy COVID 19 zákonný zástupce dítěte telefonicky kontaktuje praktického (dětského) lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

9. Pouze pro 5 ti leté děti (3. třída), kterých se týká povinné předškolní vzdělávání - v případě onemocnění či karantény více jak poloviny dětí - přecházíme na dálkové (distanční) vzdělávání, které bude pro děti povinné.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, zaměstnance mateřské školy.

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci COVID - 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku správného mytí rukou u dětí. Věnujte prosím tomuto nácviku pozornost i doma.

Děkujeme Vám za součinnost.