Dodržování platných nařízení

01.11.2021

Vážení rodiče,

naléhavě Vás prosíme o dodržování Metodického pokynu hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021.

Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

Tzn., že pokud Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, zůstane doma v karanténě alespoň 7 dní.

Metodický pokyn najdete zde (věnujte prosím pozornost Článku III Nařízení karanténních opatření):