Blahopřání

16.01.2019

Blahopřejeme Haničce Mikulecké k 2. místu ve výtvarné soutěži.


Hanička zvítězila ve výtvarné soutěži pořádanou Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem ke 100. výročí naší republiky v kategorii mateřských škol o nejkrásnější záložku do knihy. Hanička se zúčastnila slavnostního vyhlášení v SVKUL.