Beseda s paní spisovatelkou

13.10.2020

Děkujeme paní Jitce Vítové za poutavou besedu, která přispěla k rozvoji čtenářské pregramotnosti Vašich dětí. Nyní máte možnost zakoupit v naší škole její knížky, se kterými se děti seznámily, za sníženou cenu.

Informujte se u paní učitelky na třídě.