Aktuální informace k výskytu virového onemocnění Covid - 19

08.03.2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás upozornit na nepříznivý vývoj ve výskytu virového onemocnění Covid-19 v některých zemích Evropy i na území ČR. Proto Vám doporučuji pravidelné sledování aktuálních informací pro školská zařízení zejména na stránkách MŠMT a KHS v Ústí nad Labem:


https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

https://www.khsusti.cz/

Přímý telefonický kontakt na KHS: +420 736 233 176

Určitě jste již zaznamenali povinnost školských zařízení zajistit, v rámci možností, oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby, v souvislosti s povinnou karanténou všech občanů ČR, kteří se budou vracet z pobytu v Itálii od 7. 3. 2020. Pokud byste zaznamenali prokazatelné porušení této povinné karantény na naší škole, prosím o neprodlené poskytnutí informace na vedení školy.

Jsme si dobře vědomi komplikované situace, proto provádíme preventivní opatření ve formě zvýšeného úklidu ve všech částech školy a průběžně se snažíme dodatečně zásobit školu čistícími a dezinfekčními prostředky, u kterých se ale bohužel začíná projevovat velmi komplikovaná dostupnost v celé Evropě. Děti a zaměstnanci školy byli poučeni o nezbytných hygienických návycích (zejména způsob a četnost mytí rukou). V naší škole disponujeme bezdotykovým teploměrem, abychom dokázali v nouzových situacích rychle reagovat při podezření na zvýšenou teplotu u dětí, zaměstnanců, případně i u jiných osob, které občas navštěvují mimořádně naši školu.