Vítejte na stránkách Mateřské školy Neštěmice

Naše škola je umístěna v centru Neštěmic v blízkosti zdravotního střediska, v dvoupodlažní budově. Interiér školy prošel celkovou rekonstrukcí, včetně tříd, heren, kuchyně i sociálního zařízení.

Třídy jsou vybaveny vkusně a útulně dětským nábytkem, děti mají k dispozici hrací koutky, koutky pro výtvarné, pracovní i tělesné činnosti. Předností jsou stabilní lehárny, vybavené dětskými válendami. Ke škole patří přilehlá zahrada s pískovištěm, dřevěnými herními prvky - skluzavkou, průlezkou, hopsadly, tabulí na kreslení a hřištěm s umělým povrchem. Zahrada je stíněna několika vzrostlými stromy a poskytuje mnohá útočiště k dětským hrám.

Naším hlavním úkolem je všestranný rozvoj osobnosti dítěte a kvalitní příprava nejen na školu, ale i na další život. Vedeme děti k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření a dodržování v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, pěstujeme v nich úctu k vlastní osobnosti. Snažíme se o vytváření funkčních mezilidských vztahů, aby si děti dovedly hrát a spolupracovat s ostatními, poznávat základní lidské city a umět jednat citlivě, naučit se řešit případné problémy. Respektujeme individualitu každého dítěte s ohledem na jeho schopnosti, dovednosti a vědomosti.

Pedagogickou činností vychováváme děti k zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za vlastní zdraví. Podporujeme děti v pohybových aktivitách a zlepšujeme tak jejich tělesnou zdatnost a snažíme se u nich vytvářet zdravé stravovací návyky.

                 Více v sekci O nás - Naše projekty.

Mateřská škola je trojtřídní a děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Učitelky pracují na třídách se stejnou věkovou skupinou a postupně nároky na děti zvyšují podle jejich možností.

Všichni zaměstnanci mateřské školy vzájemně spolupracují a přejí si, aby se Vašim dětem u nás líbilo a byly spokojené a šťastné.

Zřizovatel:

Statutární město Ústí nad Labem


Nařízení GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, Metropolnet, a.s.

E-mail:

V případě dotazů udejte do předmětu zprávy název školy.