Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy Neštěmice


Zápis dětí na školní rok 2020/2021 bude probíhat elektronicky.

Pro rodiče bude systém zpřístupněn od 13. dubna 2020

na adrese:

https://zapisms.usti-nad -labem.cz/

1. fáze - vydávání přihlášek

Přihlášku pro přijetí je možné získat:

 • vytisknout si ji přímo v systému na výše uvedené adrese
 • vyzvednout si ji v naší škole:

             15. 4. 2020 od 9:00 do 12:00

             22. 4. 2020 od 12:30 do 15:00

              S sebou vezměte kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

 • na MmÚ na odboru městských organizací a školství, 2. patro, kancelář č. 215.

2. fáze - sběr přihlášek

Zápis v naší mateřské škole (sběr přihlášek) proběhne:

13. 5. a 14. 5. 2020 od 8:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:00

V tomto termínu se dostavíte osobně i s Vaším dítětem do mateřské školy.

S sebou vezměte:

- řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou dětským lékařem

- rodný list dítěte

- Váš občanský průkaz

3. fáze - vyhodnocování přijímacího řízení

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách

Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

1. Školský obvod MŠ
 • místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů
 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů

2. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2020)

 • předškoláci šestiletí (odklad školní docházky): 340 bodů
 • předškoláci pětiletí: 320 bodů
 • čtyřletí: 180 bodů
 • tříletí: 160 bodů
 • dvouletí: 20 bodů
 • jednoletí: 0 bodů
3. Trvalý pobyt (dítěte)
 • ve městě Ustí nad Labem: 80 bodů
 • mimo město Ustí nad Labem: 0 bodů
4. Každodenní docházka dítěte
 • s celodenní délkou pobytu: 40 bodů
 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
5. Sourozenec
 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019): 10 bodů
 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
6. Den věku dítěte v roce
 • za každý den k 31. 8. 2020: 0.02 bodu

Pozn: Kritérium "Školský obvod MŠ" se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2020.


Pokud je ve škole volné místo, přijímáme děti i v průběhu školního roku. Dítě musí zvládnout požadavky předškolního vzdělávání - být dostatečně samostatné, především v hygieně.
V případě Vašeho zájmu o přijetí nás neváhejte kontaktovat.