Změna termínu placení úplaty za stravné a školné - více zde

26.04.2023

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že z důvodu pozdních úhrad stravného a úplat za předškolní vzdělávání dojde od 1. 9. 2023 ke změně termínů úhrad těchto plateb.

Nově bude úplata za školní stravování a úplata za předškolní vzdělávání splatná do 5. dne v měsíci. Žádám Vás o dodržení těchto termínů.              

Děkuji za pochopení.

Mgr. Marcela Šrejberová, ředitelka školy