Upřesnění k testování

08.04.2021

Vážení rodiče,

dnes jsme obdrželi AG testovací sady LEPU.

Návod k testování:

1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce. Zákonný zástupce i dítě má nasazenou roušku (respirátor)

2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.

3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

a) LEPU test:

4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

  • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
  • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.

5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

  • otevírá vyhodnocovací kartu,
  • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
  • odstraňuje lepicí proužek,
  • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
  • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.

6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Preferujeme asistenci zákonného zástupce při odebrání vzorku, počítejte prosím s časovou rezervou při příchodu do školy. Poté vyčkejte na výsledek testu v šatně s rozestupy od ostatních rodičů alespoň 2 m nebo venku. Děkujeme za pochopení.

Vyhodnocení testu:

  • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak -viz "Výsledky a následní kroky").
  • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází s rodičem ze školy. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení pro dětského lékaře, který vypíše žádanku na PCR test.
  • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Video testování ve škole: