Prodloužení uzavření školy

27.03.2021

Vážení rodiče,

na základě krizového opatření je uzavření mateřské školy prodlouženo do 11. dubna 2021.

Děkujeme všem, kteří nám posíláte doklady o distančním vzdělávání. Nabídku činností můžete využívat i pro mladší děti. Připomínám, že každé pondělí je nabídka aktualizována v sekci Distanční vzdělávání. Minulá témata můžete využít k opakování.

Pevně věřím, že se v brzké době opět shledáme a přeji Vám všem pevné zdraví.

Mgr. Marcela Šrejberová