Návrat dětí do mateřské školy 12. 4. 

07.04.2021

Vážení rodiče předškolních dětí,

stále jste ještě někteří nereagovali na výzvu, zda Vaše dítě nastoupí v pondělí do mateřské školy a v jakém časovém rozsahu. Žádám Vás proto, abyste tak učinili nejpozději zítra dopoledne, abychom tak mohli včas objednat dostatek potravin.

Nová informace:

Na základě mimořádného opatření MZd se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS a krizové infrastruktury. Vybrané profese najdete zde:

Taktéž žádám rodiče vybraných profesí, kteří budou mít zájem o umístění, aby do zítřka dali vědět. Na tyto děti se budou vztahovat stejná režimová opatření jako u předškolních dětí (testování 2x týdně apod.).

Děkuji Vám za spolupráci.

Mgr. Marcela Šrejberová