Informace k zvláštnímu zápisu

21.04.2022

Zvláštní zápis je určen výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně.

Vydávání žádostí (přihlášek) na naší škole ve dnech: 1. 6. a 2. 6. 2022 v době od 10:00 do 12:00

Sběr žádostí bude probíhat dne 15. 6. 2022 od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00. Dostavte se osobně, s vyplněnou žádostí potvrzenou dětským lékařem, s doklady dítěte (vízum, cestovní pas, rodný list), průkazem zdravotní pojišťovny dítěte.

Více informací zde: