Informace k úhradě stravného a školného

30.03.2020

Bližší informace k platbám najdete zde