Informace k testování dětí

07.04.2021

Vážení rodiče,

jak již jistě víte, děti se při návratu do mateřské školy budou povinně testovat.

V našich podmínkách to bude v pondělí probíhat takto:

  • testovat se bude 2x týdně, v pondělí a ve čtvrtek (pokud dítě nastoupí v úterý, bude testováno ten den)
  • na testování bude vyhrazena 1. třída v přízemí
  • při příchodu do MŠ a dezinfekci rukou svléknete dítě v šatně 1. třídy a předáte dítě do 1. třídy, Vy i dítě musíte mít ochranu dýchacích cest
  • za přítomnosti paní učitelky Vám bude vysvětlen postup testování, vyhodnocení testu trvá 15 min
  • poskytnete paní učitelce aktuální telefonní číslo, na které se dovoláme, pokud test vyjde pozitivní
  • bude Vám umožněno asistovat dítěti při testování nebo můžete dát informovaný souhlas pověřené osobě
  • po 15 min v případě negativního testu odvedete dítě do určené třídy v 1. patře (můžete čekat na výsledek v šatně s dodržováním rozestupů od ostatních nebo venku)
  • v případě pozitivního testu Vás budeme neprodleně informovat. Dítě bude izolováno od ostatních. Dítě si v co nejkratším termínu vyzvednete a následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Veškeré informace a odpovědi na Vaše otázky najdete zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě nějakých nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Mgr. Marcela Šrejberová